Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Month: January 2016

Безплатни винетки за хората с увреждания

Как де се снабдите с безплатна винетка за 2016г. Хората с увреждания,  с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност  и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат п...

График за подаване на декларации за детските от януари 2016г

Г Р А Ф И К ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА През м. януари 2016г Родителите , на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през януари 2015г. Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца Родителите, които са по...