Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Бедността в България

Увеличават ли се бедните в България ?

По данни на Националния статистически институт през 2014 г. линията на бедност за България e 323.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1 милион 578 хиляди лица, което е около 22% от населението на страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност през 2015г. се увеличава с 14%.

Като сравнение, за Европа, България е на второ, а може би вече и на първо място по риск от бедност: за Румъния (40,2%), за България (40,1%) и Гърция (36%). Най-малък е риска от бедност в Чехия (14,8%), Швеция (16,9%), Холандия (17,1%), Финландия (17,3%) и Дания (17,8%).

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от хората в тази страна, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. Образованието, което до голяма степен определя достъпа до по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е процента на работещите бедни с начално и без образование – 63.5%. Делът на работещите бедни с висше образование е едва 1.5%.

Бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца.

Ако в домакинството живее едно лице над 65 години, рискът от бедност е с 20.8 процентни пункта по-висок от домакинство, в което живее едно лице под 65 години.

Данните показват, че най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (49.9%) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи със собствени средства -за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. Успоредно с това само 3.8% от българите не могат да си позволят мобилен телефон, 1.8% – цветен телевизор, 9.8% – автоматична пералня, а 44.6% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

Една трета от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 40.4% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си. През 2014 г. 33.1% от населението живее в тежки материални лишения , като намалението спрямо предходната година е с 9.9 процента.

През 2014 г. 31.7% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 3.3 процентни пункта повече спрямо 2013 година. Социалните плащания към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14.1%.

Достигнатата образователна степен и професията на родителите са важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане. През 2014 г. всяко седмо от десет деца-72%, чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност, докато само 3.2% от децата на лица с висше образование живеят в риск от бедност, което е 23 пъти по-малко от децата, живеещи в семейства с начално образование или без такова.

Рискът от бедност пък при децата в домакинства с родители със средно образование е четири пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

Бедността в България

През 2014 г. относителният дял на децата с материални лишения е 58.4%, а за 13.8% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. Половината от децата 52.8% не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината (вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.), редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др.

50.0% не могат да си позволят екипировка за игри навън -колело, ролери, кънки и др.

За всеки две от пет деца не може да бъде осигурено подходящо място за учене или писане на домашни, едно хранене, включващо месо, пиле или риба поне веднъж дневно, и купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата -без учебници и учебни помагала.

През 2014 г., 35.9% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност. Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области.

През 2014 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Кърджали -175лв. и в Пазарджик – 194 лв., а най-високата – в София – 493 лв., следвана от област Перник -398 лв. Най-висок е относителният дял на бедните в областите Пазарджик – 33.0%, Сливен – 30.8% и Ямбол – 28.8%.

Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 8.5%, Плевен – 11.8%, и Кюстендил – 14.0%.

Линията на бедност за 2014 г. намалява спрямо 2013 г. само в областите Монтана – с 13.0%, Кърджали – със 7.5%, и Русе – с 1.9%. Основните причини за по-ниския размер на линията на бедност се дължат на следните фактори:

Намаляване на броя на заетите лица, през 2014 спрямо 2013 г., и увеличаване на безработните лица.
– Намаляване на броя на заетите и пенсионерите и увеличаване на броя на безработните и други неактивни лица (за област Монтана).
– Намаляване на средния размер на дохода от труд.

Линията на бедност за 2014 г. се увеличава спрямо 2013 г. с повече от 20% в областите Ямбол (с 38.9%), Шумен (с 34.6%), Хасково (с 33.1%), Плевен (с 25.9%), Габрово (с 24.0%) и Стара Загора (с 23.4%). Водещите причини за увеличението са:
– Увеличаване на относителния дял на заетите лица -за областите Ямбол, Стара Загора и Габрово.
– Намаляване на броя на безработните (в областите Габрово, Плевен, Стара Загора и Ямбол).
– Увеличаване на средния размер на доходите от пенсии и труд.

Област Габрово е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 9.2%, а с най-високо равнище е област Пазарджик – 32.6%.

В област Габрово жените са с най-ниско равнище на бедност – 8.1%, при 33.4% за област Пазарджик.

За нормален живот на четиричленно домакинство – двама възрастни и две деца – в края на юни 2015г. са били необходими 2 248 лева, сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Тази сума е необходима, за да може да покрива семейството разходите си за храна, жилище, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.

За член от домакинството средната сума е 561.90лв.

Коментари

avatar
  Абониране  
Известие ако

Подобни статии

Участвайте в "Родители в заетост"

В „Бюрата по труда“ в цялата страна от 29 септември 2017г., започва подаване на заявления по новия проект „Родители в заетост...

Семейните помощи за деца ще достигнат до повече семейства през 2018г.

Какво се променя през 2018г в Закона за семейните помощи за деца? Хубавото е, че се увеличава обхвата на семействата, които щ...

Увеличение на помощите за деца с увреждания от 01 януари 2017г

Със Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., са предвидени промени в Закона за семейни помощи за д...

Движение към абсолютното

Движение към абсолютното Не се бойте от дулата на трите нули, Вие, които ще започнете да броите от безкрайност. Надявам се, ч...