Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Безплатни винетки за хората с увреждания

Как де се снабдите с безплатна винетка за 2016г.

Хората с увреждания,  с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност  и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, имат право да получат от държавата безплатна винетка за 2016г. – К 3

Повечето от имащите това право го знаят, тъй като безплатни винетки на хората с увреждания се дава от Дирекциите Социално подпомагане от 2009 година.

За да си спестите 97лв. и ако разбира се имате ЕР на ТЕЛК с 50% и над 50% намалена работоспособност, собствен или съпружеска собственост лек автомобил до 2000 куб. см и 160 к.с., за безплатна винетка трябва да подадете документи в Дирекциите Социално подпомагане по постоянен адрес. Възможността да придобиете безплатна винетка не е обвързана с месечни доходи, с имоти или др.

Необходимо е да представите:

  1. Копие на ЕР на ТЕЛК
  2. Копие на големия талон на автомобила, в който е необходимо да фигурира името на човека с увреждане. Ако в талона, автомобила се води на името на двамата съпрузи или на другия, който няма ЕР на ТЕЛК, трябва да представите копие на Акта на граждански брак или валидно Удостоверение за семейно положение от ГРАО. В Дирекциите има достъп до база данни на ГРАО, така че ако не сте изрядни ги помолете те да си направят служебно справката.
  3. Копие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“
  4. Носете си личната карта, а ако подавате чрез друго лице, то трябва да представи пълномощно от ваше име.

Подаването на документите е започнало от началото на м. декември 2015г. и продължава през цялата 2016г.

След като подадете, в рамките на няколко дни до седмица ще можете да си вземете винетката. От лятото на 2015г. е в сила промяна в наредбата, според която безплатните винетки вече се дават веднага при подаването на документите. Това обаче няма как да стане особено в големите градове, тъй като е  невъзможно да ви обработят документите и да бъдат въведени в базата данни на момента.

Новите винетки  са с валидност до 31 януари 2017 г.

Подобни статии

Тежката съдба на ветераните

( под влиянието на Five Finger Death Punch – Wrong Side Of Heaven)Представата ни за военните от специалните ...

Нови промени в Закона за семейните помощи за деца през 2017г

Какво е новото през 2017г в Закона за семейните помощи за деца? Имайте предвид, че от 2017г. семейните помощи за деца се отпу...

График за подаване на документи за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Графикът е както следва:до 31 януари 2016 г. пред гишетата на Дирекциите „Социално подпомагане“ нови заявления за получаван...

Осиновяване по втория начин

Незаконно осиновяване в България има, или по точно, това е осиновяване, което произлиза от възможностите да бъдат заобиколени...