Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Нови промени в Закона за семейните помощи за деца през 2017г

Какво е новото през 2017г в Закона за семейните помощи за деца?

Имайте предвид, че от 2017г. семейните помощи за деца се отпускат по настоящ адрес, а не по постоянен, който фигурира в личната карта. Това е удобно за хората, които живеят в други градове, но не са си сменяли личните карти. Достатъчно е само да отидат до съответната община, в която живеят и да си променят настоящите адреси.

Още от миналата 2016г е въведено като условия,  че се вземат предвид и доходите на съжителя на майката, дори да нямат брак, ако двамата са регистрирани на един и същ настоящ адрес.

Друго улеснение през тази година, че когато подавате заявления за отпускане на месечни помощи за деца по ЗСПД, не е необходимо вече да представяте служебна бележка от училището на детето, нито пък да носите такава през м. септември 2017г, когато започва новата учебна година.

По 250 лв. еднократна помощ ще получат  и тази година ( 2017г) през лятото  първокласниците, чиито семейства имат  доходи под 400лв. на член от семейството средномесечно. С тези средства се очаква да бъдат подпомогнати около 46 000 деца, които тръгват на училище през септември т. г.

Миналата учебна година -2016г,  с еднократна целева помощ в размер на 250 лева са подпомогнати 43 999 семейства за 44 849 деца, записани в първи клас. Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Помощта се отпуска без условие за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето. На това основание за учебната 2016/2017 г. помощта получиха 1537 деца с трайни увреждания, и 374 деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства.

Срокът за подаване на заявление-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Дирекциите “Социално подпомагане” в страната ще извършват проверки в училищата за установяване на обстоятелството дали децата са постъпили в училище. За учебната 2016/2017 година са санкционирани 88 семейства, чиито деца не бяха постъпили в училище или детето, за което е отпусната помощта, не е посещавало редовно училище 3 поредни месеца.

Подобни статии

Осиновяване по втория начин

Незаконно осиновяване в България има, или по точно, това е осиновяване, което произлиза от възможностите да бъдат заобиколени...

През януари 2016г всички родители, които получават детски, трябва отново да подават молби в Дирекциите Социално подпомогане

Промените в Закона за семейните помощи за деца към 2015г. и от началото на 2016г. Всички родители, които получават семейни до...

Имат ли значение възрастта за Covid

Имат ли значение възрастта, пола и придружаващите заболявания за фаталния изход от Коронавируса – CoVid 19В края н...

ХРАНА ЗА УМА, или 6 правила за поддържане на здравето на мозъка

1. Яжте повече плодове и зеленчуци Правилното хранене предпазва от заболявания, които на първо място влияят на мозъка. Плодов...