Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Семейните помощи за деца ще достигнат до повече семейства през 2018г.

Какво се променя през 2018г в Закона за семейните помощи за деца?

Хубавото е, че се увеличава обхвата на семействата, които ще имат право да получават месечните помощи за деца от държавата.

Средномесечния доход на член от семейството за последните 12 месеца и през 2017г., остава 400лв, но право на 80% от сумата, ще имат и онези семейства, чийто доход е от 400,01лв. до 500лв.

Заявленията продължават да се подават по настоящ адрес, което важи от 2017г. , а не по постоянен, който фигурира в личната карта.

 

Промените в Закона, доходните критерии и размерите на различните помощи са следните:

За месечни помощи:

Семейства със средномесечен доход за достъп до семейни помощи за деца до 18г., а ако учат до завършване на средно образование от 01.01.2018г400,00 лв.
Размерите на самата помощ са:
за семейство с едно дете40 лв.;
за семейство с две деца90 лв.;
за семейство с три деца135 лв
за семейство с четири деца145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта нараства с 20 лв.
месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година от неосигурена майка100,00 лв.
Семейства със средномесечен доход за достъп до семейни помощи за деца до 18г., а ако учат до завършване на средно образование от 01.01.2018гот 400,01 лв. до 500лв.
Размерите на самата помощ са:
за семейство с едно дете32 лв.;
за семейство с две деца72 лв.;
за семейство с три деца108 лв
за семейство с четири деца116 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта нараства с 20 лв.
Месечни помощи, които се изплащат независимо от дохода на семейството
1. за близнаципо 75 лв. за всяко дете
2. за настанени деца в приемни семейства или в семейства на близки и роднини40 лв
3. месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане от родители / осиновители , както следва:
3.1 за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност930 лв.;
3.2 за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност450 лв.;
3.3 за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност350 лв.
4. Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане на настанени деца в приемни семейства и семейства на близки и роднини, както следва:
4.1 за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност490 лв.;
4.2 за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност420 лв.;
4.3 за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.350 лв

 

Запазват се размерите на :

  • еднократната помощ при бременност за неосигурени майки – 150 лв., като средномесечния доход на член от семейството не бива да надвишава – 450лв.
  • Еднократна помощ за деца, на които предстои да постъпят в 1 клас – 250лв, като средномесечния доход на член от семейството не бива да надвишава – 450лв.

 

еднократната помощ при раждане на живо дете, или за осиновено дете, както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;

2. за второ дете – 600 лв.;

3. за трето дете – 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

5. допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст 100,00 лв.
6. еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение2 880,00 лв.
7. еднократната помощ за отглеждане на близнаци1200лв. за всяко дете

 

Коментари

avatar
  Абониране  
Известие ако

Подобни статии

Везни........ на Стефан Цанев

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Какво с...

За Едисон и мотивацията

Томас Алва Едисън е роден на 11 февруари 1847г. в Милан, Охайо. Почива на – на 18 октомври 1931г . Той е седмо и последн...

Безплатни винетки за хората с увреждания

Как де се снабдите с безплатна винетка за 2016г. Хората с увреждания,  с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност  и сем...

Увеличение на помощите за деца с увреждания от 01 януари 2017г

Със Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., са предвидени промени в Закона за семейни помощи за д...