Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Участвайте в “Родители в заетост”

В „Бюрата по труда“ в цялата страна от 29 септември 2017г., започва подаване на заявления по новия проект „Родители в заетост“. Проектът би трябвало да подпомогне родителите на 1500 деца от 0 до 5 години, да продължат своята реализация или да започнат работа, докато за детето им се грижи друг човек.

Задължително условие е, децата да не са записани на детска градина или ясла. Родителите, които към момента на кандидатстване, са безработни, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице,  в рамките на четири месеца от стартиране на услугата за отглеждане на детето, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

Срокът за прием на заявления е до 31.10.2017 г. или до изчерпване ресурса по проекта. Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Детегледачите ще са безработни лица, очакван брой 2000 за цялата страна. В това число влизат: безработни  на възраст до 29 години, с основна или по-ниска образователна степен,  безработни до 29 години със средно или висше образование;  неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. извън образование и обучение; Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.

Участвайте в "Родители в заетост"Проекта допуска, всички родители които не са заети или самонаети, да бъдат включени в дейности по трудово посредничество от Бюрата по труда за срок от 4 месеца, в които е необходимо да започнат работа. В случай, че и двамата родители са безработни, се включват и двамата, и им се осигурява заетост.  За детето/децата се осигурява грижа за времето, в което родителят/ите са включени в дейности по намиране на работа.  В случай, че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са включени в заетост, грижата за детето/децата се прекратява.  А в случай, че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите са започнали работа, грижата за детето/децата продължава  за още 14 месеца.

Детегледачите ще получава минималната заплата за страната ( към момента 460лв, а от 01 януари 2018г. – 510лв.) за 8 часов работен ден, а ако се грижат и за II-дете в семейството, което е в диапазона 0-5г, допълнително ще вземат ½ от минималната работна заплата.

Проекта следва да приключи до 31.12.2020 г.

 

Подобни статии

Безплатни винетки за хората с увреждания

Как де се снабдите с безплатна винетка за 2016г. Хората с увреждания,  с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност  и сем...

Една страшна история

На 22 декември 1972 г. са спасени  14 оцелели от самолетна катастрофа, станала на 13 октомври същата година в Андите, н...

По-висок праг за детските добавки от юли 2016г

Увеличение на прага за достъп до семейни добавки за деца от 01 юли 2016г.г Уважаеми български майки, Съгласно чл. 4 от Закона...

Тежката съдба на ветераните

( под влиянието на Five Finger Death Punch – Wrong Side Of Heaven)Представата ни за военните от специалните ...