Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Увеличение на помощите за деца с увреждания от 01 януари 2017г

Със Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., са предвидени промени в Закона за семейни помощи за деца, които ще влязат в сила от 01.01.2017 г., с които се въвежда нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане.

Размерът на помощта ще е диференциран в зависимост от степента на увреждането . Предлаганите размери на помощта са както следва:

–              930 лв. за децата с 90 и над 90 на сто определена степен на увреждане;

–              450 лв. за децата от 70 до 90 на сто определена степен на увреждане;

–             350 лв. за децата от 50 до 70 на сто определена степен на увреждане.

 

Новият вид помощ от една страна ще обедини всички помощи, които към момента се получават от децата с трайни увреждания, а от друга – ще включва и необходимите финансови средства за осигуряване на грижа в домашна среда. Помощта ще се предоставя независимо от доходите на семействата. Посещението на училище и изискваните документи за ваксинации не са задължителни при децата с увреждания.

Предвидените промени могат да станат факт едва след окончателното приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. от Народното събрание.

Увеличение на помощите за деца с увреждания от 01 януари 2017г

Сумата за отглеждане на дете с увреждане ще се получава освен от биологичните родители, също така и от семействата на близки и роднини, в които има настанени деца по  Закона за закрила на детето, и от приемните семейства, които се грижат за деца с увреждания.

Естествено приемните родители ще получават и сума за месечна издръжка на настаненото дете както досега: 260лв. за деца от 0 до 3г; 195 лв. от 3 до 7г.; 227,50лв. от 7 до 14г. и 260лв. за деца над 14 годишна възраст. Не се променя заплатата на приемния родител, която си остава 150% от минималната работна заплата за страната, която от 01.01.2017г. ще е 460лв., т. е 690лв. за отглеждане на едно дете.

За да обобщим, един приемен родител, който се грижи за дете на 2г. с увреждане над 90%, ще получава от държавата 1190лв. за детето и 690лв. заплата.

Имайки предвид, че няма стриктно проследяване на месечните разходи по детето, нито изискване спестените средства да отиват по банкова сметка на името на детето, тези деца се превръщат в „касички“.

Единствено остава да се надяваме, че тези допълнителни средства, които ще отпуска държавата от 01 януари 2017г., ще повиши стандарта и качеството на живот на децата с увреждания  в България и ще подкрепи родителите им, и лицата които се грижат за тях.

Коментари

avatar
  Абониране  
Известие ако

Подобни статии

Везни........ на Стефан Цанев

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Какво с...

Ползите и вредите от Facebook

Зукърбърг създава и регистрира Facebook  през февруари 2004г.  В световен мащаб към момента Facebook се ползва от ...

През януари 2016г всички родители, които получават детски, трябва отново да подават молби в Дирекциите Социално подпомогане

Промените в Закона за семейните помощи за деца към 2015г. и от началото на 2016г. Всички родители, които получават семейни до...

Снабдяване с инвалидни колички, тоалетни столове, антидекубитални дюшеци

Снабдяване с инвалидни колички, тоалетни столове, антидекубитални дюшеци, слухови апарати, гръдни епитези Информация по този ...