Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

По-висок праг за детските добавки от юли 2016г

Увеличение на прага за достъп до семейни добавки за деца от 01 юли 2016г.г

Уважаеми български майки,

Съгласно чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), от 01 юли 2016г. се дава възможност на повече семейства отглеждащи деца в България да получават семейни помощи за децата си, колкото и малка да е сумата.

Размерът на средно-месечният доход по чл. 4 от ЗСПД за деца, от 01 юли 2016г. е 400 лв. Това означава, че семействата отглеждащи деца в страната, ако имат средно месечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен от 400лв. , ще могат да получават семейни добавки, които към момента са 37лв. за 1 дете, 85 лв. за две деца и 130лв. за три деца.

Това означава, че ако вие и съпруга (или съжителя ви, ако нямате брак) имате 1 дете и получавате под 1200лв. бруто средномесечно, влизате в кръга на подпомаганите по това нормативно основание. Ако имате две деца прага е 1600лв. средномесечно.

В тази сума влизат доходи от трудова дейност, получавани пенсии, обезщетения, болнични, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, както и помощите, и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето.

Родителите на първокласници, ако отговарят на горните изисквания за достъп до семейни помощи за деца, имат право на 250лв. еднократна помощ за подготовка на детето за 1 клас. Документите, които трябва да представят са същите както и за семейни помощи:

  • Удостоверение от училището, в което е записано детето
  • Удостоверения за брутни доходи на двамата родители 12 месеца назад,
  • удостоверение за раждане на детето и лична карта (за справка);
  • Заявлението декларация се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Имайте предвид, че сумата се изплаща месеца следващ подаването на заявлението, така че не чакайте последния срок, ако искате да имате време да обикаляте магазините за нуждите на бъдещия ученик.

Подобни статии

Най-бруталните нарушения в домовете за деца и възрастни с увреждания

от 168 часа Бити, недохранени и мръсни. Няколко са случаите, които през годините успяха да насадят мнение у хората, че домове...

Осиновяване по втория начин

Незаконно осиновяване в България има, или по точно, това е осиновяване, което произлиза от възможностите да бъдат заобиколени...

Имат ли значение възрастта за Covid

Имат ли значение възрастта, пола и придружаващите заболявания за фаталния изход от Коронавируса – CoVid 19В края н...

Защо е добра приемната грижа

Защо е добра “Приемната грижа” ? Ами защото е единствената алтернатива на нормалното израстване на едно дете в биологичното м...