Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Условия за ползване

Изявление за ползването на услугите на bg-baba.net

Условия за използването на сайта

За използването на нашите услуги вие трябва да ни предоставите определена информация. Ето защо е необходимо да се запознаете с условията за използването на услугите, предоставяни от bg-baba.net. Вие трябва да сте поне на 14 години. Регистрацията и използване съдържанието на този сайт от лица под 14 год. е строго забранено. Отбелязвайки “Потвърждавам, че съм прочел и съм съгласен с Правата и задълженията на  bg-baba.net”, и натискайки бутона “Регистрирай се” Вие се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате и сте изцяло запознат с “Правата и задълженията”,  както и че задължително ще ги спазвате при ползването на услугите на сайта.

Лична информация

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на сървър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.

Регистрация

Всеки потребител на  bg-baba.net трябва да се регистрира, като попълни регистационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията. Чрез регистрационната форма събираме следният тип информация:

 1. персонална: възраст, пол интереси на регистрирания и др.
 2. неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава. Част от тази информация се публикува с вашето съгласие в профилът Ви, който е изложен публично на  bg-baba.net . Съгласявате се част от информцията да бъде използвана за маркетингови и статически цели от  bg-baba.net, което означава и получаването на търговска информация от  bg-baba.net  на емейл адреса попълнен при регистрация. При регистирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност  на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация.

При вашата регистрация ние изискваме достатъчно информация за да проверим вашите години. Ставайки членове вие гарантирате, че сте не по-малки от 14 години. Въпреки това ние не гарантираме, че всички ползватели на нашата услуга са по големи от 14 години. Членове, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия.

 

Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:

 1. Поемате  отговорност  за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на  bg-baba.net.
 2. Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана,  да предоставяте незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
 3. Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в България. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил  никакви адреси, телефони, имена, урл, емаил адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна, и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасяте персонална информация.
 4. Няма да се представяте за друго лице
 5. Няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на  bg-baba.net, да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги. Вие няма да изпращате спамове, джънк и меил на останалите членове.
 6. Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
 7. Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
 8. Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от   bg-baba.net или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
 9. Вие няма да изпращата пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали,  които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуер. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
 10. Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от   bg-baba.net без нашето изрично съгласие.
 11. Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на  bg-baba.net.  Сайта bg-baba.net не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай на възникване на конфликт с друг потребител на сайта,  Вие от изложеното до тук ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или  щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество.   Сайта bg-baba.net запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
 12. Задължавате се да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности,  които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.
 13. Информацията и снимките, които сте публикували в сайта, могат да се използват и публикуват във всички интерфейси на  bg-baba.net

Ние заявяваме че:

 1. Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа
 2. Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт
 3. Сайта bg-baba.net запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра.   bg-baba.net  има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че престтавляват форма на насилие срещу някои от членовете.
 4. bg-baba.net си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
 5. bg-baba.net  може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
 6. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в   bg-baba.net, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна
 7. Възможно е някои от членовете и не-членове на  bg-baba.net  да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това   bg-baba.net не е отговорен за изпозването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сървъра.

 

Съдържание на сайта

Опциите, съветите, изявленията или друга информация съдържана на нашият сайт не може да бъде копирана.

 

Връзки с трети страни

Сайта bg-baba.net  може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

 

Авторски права

Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственостна  bg-baba.net. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторко право.

 

Ограничение на отговорност

Сайта bg-baba.net няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети (вкл. Но не и ограничаващо вреди от загуба на информация, загуба на програми и др.).  Сайта bg-baba.net  не е оговорен за всякакви топографски грешки.

 

Промени в сайта

Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото се да:

 1. Променяме съдържаннието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение
 2. Да променяме съдържанието на сайта
 3. Да премахваме линкове без предварително предупреждение
 4. Да премахваме обяви на потребители след изтичане на определения срок
 5. Да премахваме обяви на потребители в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на условията по-горе. В такъв случай клиентът губи всички права, които е имал в сайта. bg-baba.net  нямаме никакво задължение да възстанови регистрацията.