Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

График за подаване на декларации за детските от януари 2016г

Г Р А Ф И К
ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

През м. януари 2016г

Родителите , на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през януари 2015г.
Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца

Родителите, които са подавали молби декларации през м. март 2015г.,  за да декларират обстоятелства по новия ЗСПД
Декларациите са налични в Дирекциите „Социално подпомагане“

През м. февруари 2016

Родителите, на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през февруари 2015г.
Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца.

Родителите, които са подавали молби декларации през м. април и м. май 2015г.,  за да декларират обстоятелства по новия ЗСПД
Декларациите са налични в Дирекциите „Социално подпомагане“

През м. март 2016г

Родителите, на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през м. март 2015г
Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца

Родителите, които са подавали молби декларации през м. юни и до 28 юли 2015г.,  за да декларират обстоятелства по новия ЗСПД
Декларациите са налични в Дирекциите „Социално подпомагане“

  • Ново заявление-декларация преди изтичане на срока на отпуснатата в периода  от 1 март 2015 г. – до 28 юли 2015 г. помощ, следва да се подаде единствено в следния случай: когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.
  • За семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015г.,  няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график.
  • Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи за деца с трайни увреждания, семействата на роднини и близки, и приемните семейства също няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график, независимо от началната дата на отпуснатите през 2015 г. помощи.

Подобни статии

Везни........ на Стефан Цанев

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Какво с...

Семейните помощи за деца ще достигнат до повече семейства през 2018г.

Какво се променя през 2018г в Закона за семейните помощи за деца? Хубавото е, че се увеличава обхвата на семействата, които щ...

Непълнолетните майки без помощи за деца от ноември 2015г.

Спряха помощите за деца на непълнолетните майки от ноември 2015г. С новия закон за семейни помощи за деца от 28.07.2015г., се...

Една страшна история

На 22 декември 1972 г. са спасени  14 оцелели от самолетна катастрофа, станала на 13 октомври същата година в Андите, н...