Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

График за подаване на декларации за детските от януари 2016г

Г Р А Ф И К
ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

През м. януари 2016г

Родителите , на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през януари 2015г.
Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца

Родителите, които са подавали молби декларации през м. март 2015г.,  за да декларират обстоятелства по новия ЗСПД
Декларациите са налични в Дирекциите „Социално подпомагане“

През м. февруари 2016

Родителите, на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през февруари 2015г.
Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца.

Родителите, които са подавали молби декларации през м. април и м. май 2015г.,  за да декларират обстоятелства по новия ЗСПД
Декларациите са налични в Дирекциите „Социално подпомагане“

През м. март 2016г

Родителите, на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през м. март 2015г
Необходимо е да носите пълен пакет документи за получаване на семейни помощи за деца

Родителите, които са подавали молби декларации през м. юни и до 28 юли 2015г.,  за да декларират обстоятелства по новия ЗСПД
Декларациите са налични в Дирекциите „Социално подпомагане“

  • Ново заявление-декларация преди изтичане на срока на отпуснатата в периода  от 1 март 2015 г. – до 28 юли 2015 г. помощ, следва да се подаде единствено в следния случай: когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.
  • За семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015г.,  няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график.
  • Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи за деца с трайни увреждания, семействата на роднини и близки, и приемните семейства също няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график, независимо от началната дата на отпуснатите през 2015 г. помощи.

Коментари

avatar
  Абониране  
Известие ако

Подобни статии

Семейните помощи за деца ще достигнат до повече семейства през 2018г.

Какво се променя през 2018г в Закона за семейните помощи за деца? Хубавото е, че се увеличава обхвата на семействата, които щ...

Кой ще подава молби за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Нови молби –декларации за детски ще подават само родителите на деца, подали документи преди 01 август 2015г. Всички, които са...

"3096 дни в ада"

Една истинска история за много болка и тъмната страна на човека. Историята на Наташа Кампуш и преживяните от нея 3096 дни в а...

Движение към абсолютното

Движение към абсолютното Не се бойте от дулата на трите нули, Вие, които ще започнете да броите от безкрайност. Надявам се, ч...