Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

График за подаване на документи за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Графикът е както следва:

 • до 31 януари 2016 г. пред гишетата на Дирекциите „Социално подпомагане“ нови заявления за получаване на семейни помощи ще подават родителите на децата, на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през януари 2015г.
 • Освен тях родителите, които са подавали молби декларации през м. март 2015г., трябва да се явят  за да декларират, за:
  • настъпили промени в условията за получаване на помощта, съгласно въведеното от 28 юли 2015 г. задължение за това в ЗСПД;
  • че  семейството да живее постоянно в страната;
  • че семейството , съгласно Закона за семейни помощи за деца е „семейство на родители със сключен граждански брак“, „семейство на съжителстващи родители, без сключен граждански брак“ и „семейство на родител, който отглежда сам децата си“.
 • до 29 февруари 2016 г., в Дирекция „Социално подпомагане“ трябва да се явят родителите които са подали през февруари 2015г. за да си подновят молбите, а за да декларират по промените в ЗСПД,  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от през м. април 2015г. и м. май 2015 г.;
 • до 31 март 2016 г. – родителите които са подали през март 2015г. за да си подновят молбите, а за да декларират по промените в ЗСПД,  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от през м. юни и м. юли 2015 г.
 • Ново заявление-декларация преди изтичане на срока на отпуснатата в периода  от 1 март 2015 г. – до 28 юли 2015 г. помощ, следва да се подаде единствено в следния случай: когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.
 • За семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015г.,  няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график.
 • Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи за деца с трайни увреждания, семействата на роднини и близки и приемните семейства също няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график, независимо от началната дата на отпуснатите през 2015 г. помощи.
 • Горното не важи за семейства, в състава на които има и здрави деца и такива с увреждания, тъй като за децата с увреждания, доходите на семейството не са от значение, но за здравите са 400лв. средномесечно от 01.01.2016г.

Подобни статии

Тежката съдба на ветераните

( под влиянието на Five Finger Death Punch – Wrong Side Of Heaven)Представата ни за военните от специалните ...

Приемна грижа за възрастни хора в село Яворец Габровска община

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА – ПРИЕМНА ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА За първи път в България стартира иновативна интегрирана услуга – прие...

Везни........ на Стефан Цанев

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Какво с...

Ползите и вредите от Facebook

Зукърбърг създава и регистрира Facebook  през февруари 2004г.  В световен мащаб към момента Facebook се ползва от ...