Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

График за подаване на документи за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Графикът е както следва:

 • до 31 януари 2016 г. пред гишетата на Дирекциите „Социално подпомагане“ нови заявления за получаване на семейни помощи ще подават родителите на децата, на които изтича едногодишния срок, т. е които са подали през януари 2015г.
 • Освен тях родителите, които са подавали молби декларации през м. март 2015г., трябва да се явят  за да декларират, за:
  • настъпили промени в условията за получаване на помощта, съгласно въведеното от 28 юли 2015 г. задължение за това в ЗСПД;
  • че  семейството да живее постоянно в страната;
  • че семейството , съгласно Закона за семейни помощи за деца е „семейство на родители със сключен граждански брак“, „семейство на съжителстващи родители, без сключен граждански брак“ и „семейство на родител, който отглежда сам децата си“.
 • до 29 февруари 2016 г., в Дирекция „Социално подпомагане“ трябва да се явят родителите които са подали през февруари 2015г. за да си подновят молбите, а за да декларират по промените в ЗСПД,  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от през м. април 2015г. и м. май 2015 г.;
 • до 31 март 2016 г. – родителите които са подали през март 2015г. за да си подновят молбите, а за да декларират по промените в ЗСПД,  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от през м. юни и м. юли 2015 г.
 • Ново заявление-декларация преди изтичане на срока на отпуснатата в периода  от 1 март 2015 г. – до 28 юли 2015 г. помощ, следва да се подаде единствено в следния случай: когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.
 • За семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015г.,  няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график.
 • Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи за деца с трайни увреждания, семействата на роднини и близки и приемните семейства също няма да подават нито нови заявления-декларации, нито информация по график, независимо от началната дата на отпуснатите през 2015 г. помощи.
 • Горното не важи за семейства, в състава на които има и здрави деца и такива с увреждания, тъй като за децата с увреждания, доходите на семейството не са от значение, но за здравите са 400лв. средномесечно от 01.01.2016г.

Коментари

avatar
  Абониране  
Известие ако

Подобни статии

Нови промени в Закона за семейните помощи за деца през 2017г

Какво е новото през 2017г в Закона за семейните помощи за деца? Имайте предвид, че от 2017г. семейните помощи за деца се отпу...

Семейните помощи за деца ще достигнат до повече семейства през 2018г.

Какво се променя през 2018г в Закона за семейните помощи за деца? Хубавото е, че се увеличава обхвата на семействата, които щ...

График за подаване на декларации за детските от януари 2016г

Г Р А Ф И К ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА През м. януари 2016г Родителите , на които изтича едногодишния...

Приемна грижа за възрастни хора в село Яворец Габровска община

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА – ПРИЕМНА ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА За първи път в България стартира иновативна интегрирана услуга – прие...