Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Кой ще подава молби за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Нови молби –декларации за детски ще подават само родителите на деца, подали документи преди 01 август 2015г. Всички, които са подавали от август са го направили по новия Закон ( ЗСПД) и въпреки, че сумата им е отпусната до края на 2015г., ще бъде коригирана служебно. Ще бъде утвърден график, за подаване на документите, за да не става струпване на огромни опашки пред социалните служби.

От 2016 г. ще има общ размер на помощта, който зависи от броя на децата в семейството, а не както сега се дават отделни суми за всяко дете поотделно, съобразени с поредността на раждане. Този размер ще бъде определен със Закона за държавния бюджет 2016, който Парламентът трябва да гласува. Според сумите, които се обсъждат в момента, месечните добавки за едно дете ще са увеличени с цели 2 лв. и ще станат 37лв. За две деца остават 85лв., за три семейните помощи ще са най-много – 130лв, досега – 120лв. От три деца нагоре осреднената сума за семейни помощи намалява: за 4 деца от 01 януари 2016г. ще стане 140лв. , за разлика от досега отпусканите 155лв. Българите така или иначе мнооого рядко имат повече от две деца. По отношение на циганите пък, едва ли това намаление ще ги спре да раждат, на тях такава им е народопсихологията. Те не са научени да ползват презервативи или други предпазни средства и няма начин да ги накараш да го правят, но това е друг въпрос.

Средномесечния доход който трябва да има едно семейство за да може да получи детски от януари 2016г. ще е 400лв. средномесечно на член от семейството.

Но….ако средномесечния ви доход е 401лв. примерно, в нашата страна няма как да получите детски за вашето дете.

Кой ще подава молби за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Какво да разбираме под “Доход”?

Това са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ към пенсиите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, както и помощите и средствата, получени по този закон – Закона за семейни помощи за деца и по Закона за закрила на детето.

Коментари

avatar
  Абониране  
Известие ако

Подобни статии

"3096 дни в ада"

Една истинска история за много болка и тъмната страна на човека. Историята на Наташа Кампуш и преживяните от нея 3096 дни в а...

График за подаване на документи за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Графикът е както следва:до 31 януари 2016 г. пред гишетата на Дирекциите „Социално подпомагане“ нови заявления за получаван...

Забравихме ли лагерите на смъртта от епохата на "хубавия" социализъм?

На 5 април 2018 г. се навършват 56 години от закриването на последните концлагери на комунистическия режим в България край Ло...

Коронавирусът - някъде в статистиката

Кое по-страшно – Коронавирусът или всичко останалоСветът е в плен на Covid-19, пандемия, която промени мисленето и...