Bg-baba.NET - Най-добрия сайт за бг баби

Кой ще подава молби за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Нови молби –декларации за детски ще подават само родителите на деца, подали документи преди 01 август 2015г. Всички, които са подавали от август са го направили по новия Закон ( ЗСПД) и въпреки, че сумата им е отпусната до края на 2015г., ще бъде коригирана служебно. Ще бъде утвърден график, за подаване на документите, за да не става струпване на огромни опашки пред социалните служби.

От 2016 г. ще има общ размер на помощта, който зависи от броя на децата в семейството, а не както сега се дават отделни суми за всяко дете поотделно, съобразени с поредността на раждане. Този размер ще бъде определен със Закона за държавния бюджет 2016, който Парламентът трябва да гласува. Според сумите, които се обсъждат в момента, месечните добавки за едно дете ще са увеличени с цели 2 лв. и ще станат 37лв. За две деца остават 85лв., за три семейните помощи ще са най-много – 130лв, досега – 120лв. От три деца нагоре осреднената сума за семейни помощи намалява: за 4 деца от 01 януари 2016г. ще стане 140лв. , за разлика от досега отпусканите 155лв. Българите така или иначе мнооого рядко имат повече от две деца. По отношение на циганите пък, едва ли това намаление ще ги спре да раждат, на тях такава им е народопсихологията. Те не са научени да ползват презервативи или други предпазни средства и няма начин да ги накараш да го правят, но това е друг въпрос.

Средномесечния доход който трябва да има едно семейство за да може да получи детски от януари 2016г. ще е 400лв. средномесечно на член от семейството.

Но….ако средномесечния ви доход е 401лв. примерно, в нашата страна няма как да получите детски за вашето дете.

Кой ще подава молби за семейни помощи за деца от 01 януари 2016г

Какво да разбираме под “Доход”?

Това са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ към пенсиите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, както и помощите и средствата, получени по този закон – Закона за семейни помощи за деца и по Закона за закрила на детето.

Подобни статии

Безплатни винетки за хората с увреждания

Как де се снабдите с безплатна винетка за 2016г. Хората с увреждания,  с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност  и сем...

График за подаване на декларации за детските от януари 2016г

Г Р А Ф И К ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА През м. януари 2016г Родителите , на които изтича едногодишния...

Увеличение на помощите за деца с увреждания от 01 януари 2017г

Със Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г., са предвидени промени в Закона за семейни помощи за д...

Имат ли значение възрастта за Covid

Имат ли значение възрастта, пола и придружаващите заболявания за фаталния изход от Коронавируса – CoVid 19В края н...